Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2018

17:55
To zabawne, że nie wiemy, jak powiedzieć to, co mamy na myśli, skoro i tak myślimy słowami.
Reposted fromverronique verronique viaCannonball Cannonball
17:54
8894 cb7b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajutynda jutynda
Sponsored post
14:56
17:43
6342 829b
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viajstrbl jstrbl
17:41
2898 71fe
Reposted frompiehus piehus viajstrbl jstrbl
17:39
0265 12ec
Reposted fromnazarena nazarena viaaynis aynis
17:39
7141 fe5b 500
Reposted fromsavatage savatage viaphilomath philomath
17:38
Powiem ci jedyną prawdziwą i pewną rzecz na tym świecie, choć to też jest niepewne. Cokolwiek chcesz bądź o czymkolwiek marzysz, nie zacznie się nigdy, kiedy będziesz odkładać to na potem. Musisz nauczyć się siebie motywować, codziennie żyjesz z sobą, więc zapamiętaj, pracujesz dla siebie, tylko i wyłącznie dla siebie, nie dla nikogo innego, więc pamiętaj, ty zbierzesz plony jakie sam zasiejesz. Jedyną pewną rzeczą jest twoja praca. 
— skydelan 17|09|18
Reposted fromSkydelan Skydelan vianefretete23 nefretete23
17:36
9362 3cd6 500
Reposted fromwyczes wyczes vianefretete23 nefretete23

May 23 2018

17:55
3636 6fb1 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaskrzacik skrzacik

May 02 2018

19:04
8618 cff0 500
Reposted fromnutt nutt viajointskurwysyn jointskurwysyn
19:04
2247 d1e4
19:04
7320 f467 500
Reposted fromnezavisan nezavisan vianotperfectgirl notperfectgirl
19:03
19:03
Reposted fromshakeme shakeme viajointskurwysyn jointskurwysyn
19:03
19:02
7615 42bf
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
19:02
3907 3685 500

splashofocean:

Let’s forget about the small things and just LIVE!

Reposted fromSkydelan Skydelan viaskrzacik skrzacik
19:02
19:01
Nic na siłę, wszytko młotkiem
— najpiękniejsza rzecz jaką przeczytałam od początku roku
19:00
5796 5c54 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viadobby dobby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...